Home Over Attivo Verzuimregie & ADvies DienstverleningContact Links

Dienstverlening Register-arbeidsdeskundige/Register-casemanager

Arbeidsdeskundig onderzoek – beoordelen arbeidsmogelijkheden
Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de belasting van functies en taken en dit wordt afgezet tegen de belastbaarheid van de werknemer. De arbeidsdeskundige stelt vast of er voor de verzuimende medewerker nog interne mogelijkheden tot (aangepast) werk zijn, of dat een re-integratietraject buiten de organisatie kans van slagen heeft. De arbeidsdeskundige van Attivo adviseert, signaleert, plaatst zaken in de context van uw organisatie en is bovenal objectief en onafhankelijk. Aan de hand van het onderzoek geef ik u een advies. Ik ben erop gericht om mee te zoeken naar oplossingen voor werkgevers en werknemers op het gebied van verzuimbegeleiding, behoud van werk en re-integratie daarbij rekening houdend met de verplichtingen vanuit wet en regelgeving.

Werkplekonderzoek
Het doel van het onderzoek is het opstellen van een werkplekadvies op basis van de meest recente ergonomische normen en richtlijnen in relatie tot de houding en het werkgedrag en de door de medewerker ervaren klachten De wijze waarop de werkplek is ingericht en de instellingen van het meubilair zijn van essentieel belang bij het voorkomen van rug-, schouder- en nekklachten. Een werkplekonderzoek bestaat uit een inventarisatie van de werkplek en werkomgeving. Het resultaat is een en een individueel werkplekinstructie. Omdat iedereen anders beweegt en ontspant wordt hier rekening mee gehouden bij het instellen van de werkplek.

Loonwaarde onderzoek
Een loonwaardebepaling is een onderzoek op de werkplek, waarbij de loonwaarde van een werknemer met een beperkingen ten opzichte van een werknemer zonder arbeidsbeperking wordt gemeten en vastgesteld. Bij het vaststellen van de loonwaarde wordt gekeken naar de arbeidsprestatie, de kwaliteit, het tempo van de werknemer met beperkingen ten opzichte van de werknemer zonder arbeidsbeperking.

Dossier analyse
Werkgevers kunnen te maken krijgen met (lang) verzuimende werknemers en het is denkbaar dat u een onvolledig beeld heeft van het ziekteverzuim van uw werknemers. Een dossieranalyse uitgevoerd door Attivo Verzuimregie & ADvies geeft u inzicht in de situatie en de eventuele risico’s en schadelast van het verzuimdossier. U krijgt advies over wat u kunt ondernemen om de schadelast te beperken en er wordt bekeken of alle (financiële) mogelijkheden benut zijn. Tevens wordt gecontroleerd of het dossier voldoet aan de gestelde eisen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Advisering en ondersteuning in Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid heeft veel veranderingen doorgemaakt waardoor de werkgever een grotere (financiële) verantwoordelijkheid heeft gekregen. De Wet verbetering Poortwachter (WvP) verplicht werkgever en werknemer actief te werken aan re-integratie. Met de 'poortwachter' wordt het UWV bedoeld en die de werknemer alleen toegang tot de WIA mag geven als deze daar daadwerkelijk recht op heeft. Attivo weet de weg in deze materie en kan u ondersteunen bij het aansturen van alle bij het verzuim betrokken partijen waardoor u zelf meer met uw core-business bezig kunt zijn.